Registrace

Používáním tohoto fóra souhlasíte s tím, že do něj nebudete zadávát žádný materiál, který je padělaný, hanlivý, nepřesný, urážlivý, vulgární, nenávistný, obtěžující, obscénní, rouhavý, sexuálně orientovaný, výhružný, narušující soukromí, pornografický nebo je jinak v rozporu s veškerými mezinárodními nebo českými zákony. Souhlasíte také, že do něj nebudete zadávat žádné materiály chráněné autorskými právy, pokud nevlastníte autorská práva nebo nemáte písemný souhlas od majitele autorsky chráněného obsahu. Spam, brutální útoky, inzeráty, řetězce, pyramidové hry a obtěžující texty jsou také na tomto fóru zakázány.

Mějte na paměti, že nebudeme aktivně sledovat zveřejněné zprávy, tudíž nejsme zodpovědní za jejich obsah jako takový Nedáváme záruku za správnost, úplnost nebo užitečnost zveřejněných informací. Zveřejněné zprávy vyjadřují názory autorů, ne nutně názory provozovatelů nebo vlastníka tohoto fóra. Každý, komu se zdá uveřejněná zpráva problematická, by měl bezodkladně informovat správce nebo moderátory tohoto fóra. Moderátoři a administrátoři tohoto fóra si vyhrazují právo odstranit závadný obsah v přiměřeném časovém horizontu, pokud zjistí, že je odstranění nezbytné. Jedná se o manuální proces, proto si prosím uvědomte, že nejsme schopni odstranit nebo ihned upravít jednotlivé zprávy. Tato politika se vztahuje i na informace v profilu člena fóra.

Každý nese výhradní odpovědnost za obsah své zveřejněné zprávy. Dále souhlasíte s tím, že majitel tohoto fóra, veškeré související webové stránky s tímto fórem včetně jeho moderátorů a administrátorů nenesou vinu za způsobené škody, související s uveřejněným obsahem. Majitel tohoto fóra si také vyhrazuje právo neprozradit svou identitu (nebo jakoukoliv další, související se shromážďováním informací) v případě formální stížnosti nebo žaloby vyplývající z jakékoliv situace způsobené používáním tohoto fóra.

Máte možnost si při registraci vybrat své uživatelské jméno. Doporučujeme ponechat své jméno. Spolu s registrací uživatelského účtu souhlasíte, že nikdy nevyzradíte své heslo jiné osobě s výjimkou správce z důvodu vaší ochrany. Také souhlasíte s tím, že nikdy z jakéhokoli důvodu nepoužijete účet jiné osoby. Důrazně doporučujeme používat komplexní a jedinečné heslo pro váš účet, aby se zabránilo jeho krádeži.

Po registraci a přihlášení se do tohoto fóra můžete vyplnit podrobný profil. Je vaší povinností předložit přesné a pravdivé informace. Veškeré informace, které vlastník fóra nebo moderátoři a administrátoři vyhodnotí jako nepřesný nebo vulgárního charakteru bude odstraněn bez předchozího upozornění. Lze aplikovat i vhodné sankce.

Upozorňujeme, že v podobných případech je zaznamenána vaše IP adresa a také můžete být vyloučeni navždy z tohoto fóra, nebo můžete kontaktovat vašeho poskytovatele internetového připojení. K tomu však dojde pouze v případě závažného porušení těchto podmínek.

Také vemte na vědomí, že cookie, textový soubor obsahující dílčí informace (jako vaše uživatelské jméno a heslo), se načte do cache vašeho prohlížeče. To se používá jen k udržení vašeho přihlášení. Neshromažďujeme ani neodesíléme žádné jiná formy informací do vašeho počítače.