Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - MadMax

Stran: [1]
1
Desktopová prostředí a správci oken / Re:Redshift (i3wm) - autostart
« kdy: 16. Květen 2019, 06:30:42 odpoledne  »
Ááááá nie, tak to práveže nefunguje. Samozrejme proces sa spustí, ale po Logout - Login sa spustí znova, čím sa duplikuje. Pozri prilohu.

Ja to mám takto:
Kód: [Vybrat]
exec --no-startup-id pkill redshift && sleep 5; redshift -l 48.16:17.11 &
Funguje to, ale chcel som zistiť, či nie je niečo elegantnejšie.

2
Desktopová prostředí a správci oken / Redshift (i3wm) - autostart
« kdy: 14. Květen 2019, 06:24:27 dopoledne  »
Zdravím vo spolok,

používate niekto Redshift s kombinácii s i3wm? Ako ho spúšťate? Mám s tým totiž problém. Všade sa píše, aby sa pridal riadok exec --no-startup-id redshift -l $Lat:$Lon, a samozrejme, redshift takto naštartuje, ale po odhlasení z i3wm sa proces nezruší. Po opätovnom prihlásení sa spustí znova, čiže beží 2x ($ ps aux | grep redshift), alebo 3x, 4x,... podľa toho, koľko krát sa prihlásim.

Neviete niekto správne riešenie? Ja som si síce niečo zbastlil, ale príde mi to z núdze cnosť a radšej to sem ani neuvediem.

Ďakujem

3
Desktopová prostředí a správci oken / i3wm - tiling so zvukom
« kdy: 23. Září 2018, 01:25:06 odpoledne  »
Zdravím,

nevie niekto, ako spúšťať aplikácie v i3wm aj so zvukovým efektom? Resp., aby každá nová dlaždica bola sprevádzaná zvukovým signálom, podobne ako okná v Cinnamone pri spúšťaní aplikácií?

Malo by to vypadať nejako takto: https://www.youtube.com/watch?v=9rjXe6znwd0

4
Desktopová prostředí a správci oken / Re:i3blocks a vysoká teplota procesoru
« kdy: 23. Červenec 2018, 03:49:48 odpoledne  »
Nikde som netvrdil, že ten rozdiel spôsobuje práve i3blocks, v podstate iba to, že ak ho použijem, deje sa to. Utkvelé predstavy mám o ľuďoch, ale neustále ich odutkvievam.

5
Desktopová prostředí a správci oken / Re:i3blocks a vysoká teplota procesoru
« kdy: 23. Červenec 2018, 01:06:04 odpoledne  »
Preboha! Script? Ja si ledva napíšem, čo kúpiť v potravinách. Inak, aby som uviedol na pravú mieru ten polybar, tak áno, ukazuje zlú teplotu, mala si pravdu, ale "watch sensors" ju ukazuje dobre. Pointa je, že pri i3blocks je priemerná teplota vyššia pri určitom zaťažení o pár stupňov. Vadí - nevadí, dávam zatiaľ spoľahlivý i3status. Bez tak mám sklon pri tých konfigurovateľných superbaroch robiť všetko strašne farebné.

6
Desktopová prostředí a správci oken / Re:i3blocks a vysoká teplota procesoru
« kdy: 23. Červenec 2018, 12:08:19 odpoledne  »
Aj intervaly som bral do úvahy a mám nastavené myslím na 1 sekundu. Teplotu ukazuje rovnako. Nevadí, ešte stále je k dispozícii i3status, prípadne ten polybar. Ale ďakujem. :)

7
Desktopová prostředí a správci oken / Re:i3blocks a vysoká teplota procesoru
« kdy: 23. Červenec 2018, 11:24:16 dopoledne  »
Aha, teda či sa berie package ID, alebo iba nejaké Core? No, to som zrovnával, a berie sa Package ID. Teplota na bare a package ID v konzole sú rovnaké. Len som ti to zle napísal. A používam najnovšie jadro. Btw, mne polybar ukazoval teplotu správne, vlastne všetky bary mi ju ukazujú správne, keď to porovnávam s výstupom package ID. Akurát pri použití i3blocks je teplota vyššia.

8
Desktopová prostředí a správci oken / Re:i3blocks a vysoká teplota procesoru
« kdy: 23. Červenec 2018, 11:09:52 dopoledne  »
Ach, mala si na mysli či výstup teploty na bare je správny? Potom áno, to som kontroloval vždy s konkrétnym výstupom na bare.
Kód: [Vybrat]
watch sensors
Vždy to bolo identické s výstupom na bare. Akurát pri i3blocks sú teploty vyššie o pár stupňov oproti iným barom, ale identické s výstupom v konzole. Myslel som, či to nemôže byť spôsobené samotnými blokmi, pokiaľ sú nejak nevhodne zadané.

9
Desktopová prostředí a správci oken / Re:i3blocks a vysoká teplota procesoru
« kdy: 23. Červenec 2018, 10:53:36 dopoledne  »
Si rýchla, žiaľ ja zase neznalý problematiky. Neviem ako si pozriem výstupy pre jednotlivé bary. V oblasti PC fungujem ako onen holub v klietke, ktorému sypali zrno len keď otočil hlavou na ľavú stranu, čím získal dojem, že prívod čerstvého zrna ovláda otočením hlavy do ľava.

10
Desktopová prostředí a správci oken / i3blocks a vysoká teplota procesoru
« kdy: 23. Červenec 2018, 09:26:46 dopoledne  »
Zdar všetkým.

Všimol som si, že pri používaní i3blocks mám teplotu procesora približne o 6 stupňov vyššiu, ako pri použití i3status, alebo polybaru. Netušíte niekto prečo sa to deje?

Kód: [Vybrat]
# Global properties
#
# The top properties below are applied to every block, but can be overridden.
# Each block command defaults to the script name to avoid boilerplate.
command=/usr/lib/i3blocks/$BLOCK_NAME
separator_block_width=8
separator=false
color=#3C3C3C
markup=none
full_text=〉

[bandwidth]
label=
instance=enp2s0
interval=1
color=#83d0c9

[separator]

[mail]
command=echo -e " $(sh ~/.scripts/mail.sh)"; [[ -z "${BLOCK_BUTTON}" ]] || thunderbird &
interval=60
color=#2BC5D7

[separator]

[uptime]
command=uptime -p
interval=1
color=#FFDDA0

[separator]

[disk]
label=
command=/usr/lib/i3blocks/disk $HOME; [[ -z "${BLOCK_BUTTON}" ]] || thunar $HOME &
#instance=/mnt/data
interval=10
color=#FFFFFF

[separator]

[disk]
label=
command=/usr/lib/i3blocks/disk /; [[ -z "${BLOCK_BUTTON}" ]] || thunar / &
instance=/mnt
interval=10
color=#FF9D9D

[separator]

[memory]
label=
#command=free -m | awk 'NR==2{printf "%.1fG", $3/1024 }'
instance=mem;free
interval=5
color=#B7B7B7

[separator]

[iface]
label=
instance=enp2s0
interval=10
color=#45CDDD

[separator]

[load_average]
label=
interval=2
color=#AFA786

[separator]

[temperature]
#label=TEMP
label=
interval=1
command=/usr/lib/i3blocks/temperature
color=#FF7345

[separator]

[date]
command= date '+%d/%m/%Y'; [[ -z "${BLOCK_BUTTON}" ]] || gsimplecal &
label=
color=#80CEC9
interval=1

[separator]

[time]
label=
color=#FFFFFF
command=date '+%H:%M'
interval=1

[separator]

[volume]
label=
color=#57DBC2
instance=Master
#instance=PCM
interval=1
signal=1

[separator]

11
Desktopová prostředí a správci oken / Re:GLX backend a problem s trhanim
« kdy: 11. Říjen 2017, 01:44:22 odpoledne  »
No, tak som to trochu otestoval :) Ale teraz ma napadlo, že na začiatku som mal zmieniť aj iné súvislosti. Aby všetko fungovalo musel som nastaviť:

/etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
/home/USER/.drirc
/home/USER/.config/compton.conf


/etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Kód: [Vybrat]
Section "Device"
  Identifier  "Intel Graphics"
  Driver      "intel"
  Option      "AccelMethod"  "sna"
  Option      "DRI"  "true"
  Option      "DRI"  "2"
  Option      "TearFree"  "true"
EndSection

/home/USER/.drirc
Kód: [Vybrat]
<device screen="0" driver="dri2">
<application name="Default">
<option name="vblank_mode" value="0"/>
</application>
</device>

/home/USER/.config/compton.conf
Kód: [Vybrat]
backend = "glx";
vsync = "opengl-swc";
refresh-rate = 0;
glx-no-stencil = true;
glx-swap-method = "undefined";      # pravdepodobne u mňa fungujú dobre všetky tri možnosti - undefined - copy - exchange
#glx-swap-method = "copy";
#glx-swap-method = "exchange";
#glx-no-rebind-pixmap = true;
# glx-copy-from-front = true;
# glx-use-copysubbuffermesa = true;
xrender-sync-fence = true;
xrender-sync = true
unredir-if-possible = false       # toto bolo pôvodne "true", ale spôsobovalo to flickering fullscreen aplikácii
paint-on-overlay = true;
mark-wmwin-focused = true;
mark-ovredir-focused = true;
# use-ewmh-active-win = false;
detect-transient = true;
detect-client-leader = true;
detect-client-opacity = true;
dbe = false;
sw-opti = false;
invert-color-include = [ ];
focus-exclude = [ "class_g = 'mpv'" ];

## Shadow
shadow = true;
no-dnd-shadow = true;
no-dock-shadow = false;
clear-shadow = true;
shadow-ignore-shaped = true;
detect-rounded-corners = true;
shadow-radius = 7;
shadow-offset-x = -10;
shadow-offset-y = -10;
shadow-opacity = 0.3;
# xinerama-shadow-crop = true;
# shadow-exclude-reg = "x10+0+0";
#shadow-exclude = [ "name = 'Notification'" ];
shadow-exclude = [
"n:e:Notification",
"g:e:Synapse",
"g:e:Conky",
"class_g = 'Firefox' && argb",
"n:w:*Chromium*",
"class_g ?= 'Xfce4-notifyd'",
"class_g ?= 'Xfce4-power-manager'",
"name = 'Notification'",
# workaround for conky until it provides window properties:
"override_redirect = 1 && !WM_CLASS@:s",
# "class_g ?= 'Dunst'",
# disable shadows for hidden windows:
"_NET_WM_STATE@:32a *= '_NET_WM_STATE_HIDDEN'",
"_GTK_FRAME_EXTENTS@:c",
# disables shadows on sticky windows:
# "_NET_WM_STATE@:32a *= '_NET_WM_STATE_STICKY'",
# disables shadows on i3 frames
"class_g ?= 'i3-frame'"
];

# shadow-exclude-reg = "x10+0+0";
# xinerama-shadow-crop = true;

## Menu opacity
menu-opacity = 0.9;
inactive-opacity = 0.85;
active-opacity = 1;
#frame-opacity = 0.80;
# inactive-opacity-override = true;
alpha-step = 0.01;
inactive-dim = 0.0;
# blur-background = false;
# blur-background-frame = false;
# blur-background-fixed = false;
blur-kern = "3x3box";
opacity-rule = [ ];
blur-background-exclude = [ ];
 
 
## Fading
fading = true;
fade-delta = 5;
fade-in-step = 0.03;
fade-out-step = 0.03;
# no-fading-openclose = true;
fade-exclude = [ ];
 
 
## Window type settings
wintypes:
{
  tooltip = { fade = true; shadow = true; opacity = 0.85; focus = true; };
  menu = { shadow = false; };
  dropdown_menu = { shadow = true; };
  popup_menu =  { shadow = true; };
  fullscreen = { fade = true; shadow = false; opacity = 1; focus = true; };
};

Zdá sa mi, že to môžem považovať za uzavreté :) Pripájam screenshot, že kam som to dopracoval. Snáď nevadí odkaz na Abclinuxu http://www.abclinuxu.cz/desktopy/madmax-20171013

12
Desktopová prostředí a správci oken / Re:GLX backend a problem s trhanim
« kdy: 01. Říjen 2017, 07:31:58 odpoledne  »
Vďaka za rozpísanie možností :)

Toto musím mať odkomentované inak by som mal permanentné trhanie obrazu:
Kód: [Vybrat]
xrender-sync-fence = true
Toľko som zatiaľ zistil. Ale problém sa už viacej aj tak neobjavil. Budem priebežne skúšať aj ostatné možnosti, stále som vo fáze testovania aj samotného Arch Linuxu. Zdá sa mi, že už je to ok, no dám tomu ešte nejaký ten týždeň a ak to pôjde bez chýb, budem to považovať za vyriešené.
V každom prípade ma tvoj config comptonu veľmi potešil. Už som ani nedúfal.

Ďakujem :)

13
Desktopová prostředí a správci oken / GLX backend a problem s trhanim
« kdy: 30. Září 2017, 02:58:42 odpoledne  »
Zdravím,

pôvodne som vás (lombardo1981) prosil o radu ako vyriešiť problém s trhaním (vsync) keď je backend nastavený na GLX. Použil som váš configurák comptonu a problém zmizol, no objavil sa ďalší v openboxe. Možno to je len najaká banalita. V openboxe som otvoril nové okno firefoxu a pretiahol ho na druhú plochu, ale prekreslil mi wallpaper a ostali po ňom miesta s fragmentami. Odstránil som ich opätovným ťahaním okna cez ne. Neviem či to zrozumiteľne vysvetľujem, neviem to totiž pomenovať. Ale nedeje sa to vždy. Skúšal som to znovu dosiahnuť a nepodarilo sa. Stalo sa to mimovoľne iba 2x.

Pôvodne to boli chyby vo vykreslovaní v Thunare. Keď som scrolloval dochádzalo k rozdvojeniu ikon. Ako keby ste na seba položili dva listy papiera a jeden posunuli o tretinu dĺžky listu. Xrender to nerobí, ale pod xrender nie je pekný fading. Hlavne pri Firefoxe je to obzvlásť nepekné. Preto by som rád použil glx. Ešte dodám, že na Slackware glx backend nerobí žiaden problém, alebo aspoň o žiadnom neviem. To ale bola moja konfigurácia comptonu, ktorá v arch linuxe akosi nefunguje.

Len zhrniem že používam:
- WM: i3wm a Openbox
- CPU: intel i5 2500K sandy bridge
- GPU: integrovanú, či ako sa to mu hovorí :)
- RAM 4G

Ďakujem

Stran: [1]