Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - lombardo1981

Stran: [1] 2 3 ... 5
1
Plávajúce okná:
Pokúsim sa to vysvetliť na Firefox. Dvojitá špecifikácia sa používa pri konkretizácii určitého komponentu hlavného okna. Tým hlavným oknom je Firefox. Takým príkladom sú záložky. V konfiguračnom súbore sú tieto dve úpravy:
Kód: [Vybrat]
for_window [class ="Firefox" instance="Navigator"] floating disable
for_window [class ="Firefox" instance="Places"] floating enable

Kód: [Vybrat]
for_window [class ="Firefox" instance="Navigator"] floating disableTento riadok zakáže plávajúce okno hlavného okna prehliadaču. Neviem, či je to štandard, ale ja som ho od určitého času mala plávajúce a týmto riadkom vynútim tilling. Malo by to fungovať i bez instance="Navigator". Takto je označené hlavné okno prehliadača.

Kód: [Vybrat]
for_window [class ="Firefox" instance="Places"Tento riadok už povolí plávajúce okno zo záložkami, históriou či stiahnutými súbormi.
class ="Firefox" určuje tzv. rodiča alebo hlavné okno, ku ktorému sú priradené vedľajšie okná. Bez určenia rodiča, nebude fungovať nastavenie týkajúce sa jeho dieťaťa.
instance="Places" už určuje samotné tzv. detské okno. Okno podradené tomu hlavnému.

Ešte je tu jedna vec, ktorú by som rada trochu vysvetlila. Niekedy totižto nefunguje instance a je potrebné pre dosiahnutie požadovaného výsledku použiť iný parameter. Ako je to u Nightly. Teraz funguje aj klasická deklarácia aká je použitá pre Firefox, no po jednej aktualizácii sa to rozhádzalo a bola som nútená použiť niečo iné. Tým druhým parametrom je title. Rovnakú funkciu vykoná i window_role.
Bežne sa požíva tento riadok: WM_CLASS(STRING) = "Places", "Nightly"
Title určuje tento riadok: WM_NAME(COMPOUND_TEXT) = "Knižnica"
Window_role určuje tento riadok: WM_WINDOW_ROLE(STRING) = "Organizer"

Tak ja mám v súčasnosti 669 balíčkov. Veľa programov, ktoré sú v konfiguráku zadefinované, už nepoužívam. Niekedy si ale zmyslím, že napríklad opäť vyskúšam Operu. Tak to tam nechávam, nech sa s tým nemusím znovu srať. Takto nepoužívam ani Firefox (používam Nightly), ani Pale Moon, Hexchat, LibreOffice. V sekcii o pozícii... prvým programom je prehliadač obrázkov, druhým prehliadač PDF, vyhľadávač súborov, ovládač hlasitosti, okno inštalátoru, prehliadače, Gimp (ten je náročnejší na prispôsobenie, má tendenciu robiť si, čo sa mu zachce, preto je lepšie určiť všetko) a napokon okno s výberom súboru. Ono sa to len zdá, že je tam veľa programov. :)

Rado sa stalo. :)

2
xprop je súčasťou xorg-xprop. Spúšťa sa v termináli pomocou príkazu xprop. Po potvrdení enterom sa kurzor zmení na krížik. Vtedy je potrebné kliknúť na potrebné, samozrejme, že otvorené okno. Ak chcem zistiť informácie o Pale Moon, kliknem na oknom Pale Moon. Zobrazí sa výstup (pre bežné potreby podstatná časť):
Kód: [Vybrat]
WM_CLASS(STRING) = "Navigator", "Pale moon"
Pre otváranie na špecifickej ploche je pre bežné použitie potrebný druhý údaj (Pale moon). Zápis v základnom konfiguračnom súbore bude vyzerať následovne:
Kód: [Vybrat]
assign [class="^Pale moon$"] $WS5
Vďaka tomu sa nové okno prehliadača Pale Moon otvorí na požadovanej ploche číslo 5. Plocha nemusí byť aktivovaná. Vytvorí sa sama. Otvoriť sa dá buď pomocou klávesovej stratky alebo cez menu aplikácií. Na menu aplikácií sa bežne používajú dva základné programy: dmenu (a jeho odnože) a rofi. Ďalej existuje skript morc_menu, ktorý funguje aj s dmenu, aj s rofi. Ďalej by ťa mohlo zaujímať jgmenu, ktorý sa nachádza v základných repozitároch.

Prvý údaj (Navigator) je potrebný pre bližšie určenie správania sa konkrétnej časti prehliadača ako je napríklad plávajúce okno záložiek. Vtedy výstup bude vyzerať takto (Places):
Kód: [Vybrat]
WM_CLASS(STRING) = "Places", "Pale moon"
A zápis v základnom konfiguračnom súbore, aby sa okno otváralo ako plávajúce:
Kód: [Vybrat]
for_window [class ="Pale moon" instance="Places"] floating enable
Ďalej sa prvý údaj dá použiť na špecifické umiestnenie plávajúce okna na obraze. Príkaz v základnom konfiguračnom súbore bude vyzerať takto:
Kód: [Vybrat]
for_window [class ="Pale moon" instance="Places"] resize set 1024 600
for_window [class ="Pale moon" instance="Places"] move absolute position 135 100

Prvý príkaz (resize set) určí konkrétnu veľkosť okna.
Druhý príkaz (move absolute position) posunie okno na požadovanú pozíciu.

To s tým $mod+r a vrátenie... v základnom konfiguračnom súbore to určuje táto pasáž:
Kód: [Vybrat]
# back to normal: Enter or Escape
bindsym Return mode "default"
bindsym Escape mode "default"

Tá istá je pri každej rozširujúcej funkcii ako je resize. A ak vytváraš svoju vlastnú, je potrebné ju nadefinovať.

3
Pri vysvetľovaní budem používať dva články. Prekrývajú sa:
i3wm IV. - Pracovanie s plochami
i3wm V. - Otváranie programov na špecifických plochách

i3wm IV. - Pracovanie s plochami sa venuje tomu ako si zjednodušiť prácu s plochami ich predvolenou definíciou. Čo v praxi znamená, že použitím napríklad slova WEB sa určí, že sa jedná o plochu, na ktorej sa majú otvárať všetky požadované programy. Napríklad ide o všetky používané internetové prehliadače. Pri slove DOWN zase všetky programy, ktoré súvisia so sťahovaním súborov z internetu ako je bittorrentový klient (Transmission, Tixati...), správca sťahovania (Freerapid Downloader, JDownloader, uGet...). Všetky tieto "slová" označujú názov plochy a jej určenie. Článok je rozdelený do dvoch tématických celkov. Prvým z nich, že sú plochy neusporiadané. Ich poradie na bare určuje ich poradie otvorenia. Druhou variantou je usporiadané plochy. Vtedy nie je pri ich usporiadaní dôležité kedy boli otvorené, ale aké číslo (poradie) im bolo pridelené. To značí, že ak bola plocha číslo 2 neskôr ako plocha číslo 5, tak sa usporiadaná pred plochu číslo 5. V prvom prípade by tomu tak nebolo. Používam druhú usporiadané metódu. Určenie názvov plôch je definované touto pasážou Tá, ktorú si skopíroval v predchádzajúcej odpovedi):
Kód: [Vybrat]
## deklarácia plôch
 set $WS1 1:HOME
 set $WS2 2:EMAIL
 set $WS3 3:RSS
 set $WS4 4:WEB
 set $WS5 5:MUSIC
 set $WS6 6:DOWN
 set $WS7 7:MOVIE
 set $WS8 8:OFFICE
 set $WS9 9:CODE

i3wm V. - Otváranie programov na špecifických plochách sa venuje už samotnej organizácii programov. Na to slúži skratka assign. Potrebné informácie sa dajú zistiť pomocou príkazu xprop v termináli. Toto otváranie znamená, že spustím Firefox a on sa mi automaticky otvorí na stanovenej ploche. Nie je potrebná žiadna iná akcia. Otvorí sa aj v prípade, že plocha ešte nie je vytvorená.

Firefox bude vyzerať takto (pri deklarácii plochy):
Kód: [Vybrat]
assign [class="^Firefox$"] $WS6
V ukážkovom konfiguračnom súbore ide o tento riadok:
Kód: [Vybrat]
assign [class="^Firefox$"] $WS5
Tento príkaz premiestní zamerané okno na stanovenú plochu:
Kód: [Vybrat]
bindsym $mod+Shift+i move container to workspace WEB
V ukážkovom konfiguračnom súbore ide o tento riadok. Otvorené a zamerané okno sa premiestni na plochu číslo 5:
Kód: [Vybrat]
bindsym $mod+Shift+Ctrl+i move container to workspace $WS5

4
Citace
gdk_window_set-icon_list:icons too large
Táto hláška sa mi zobrazuje pri gedit2. Predtým sa mi zobrazovala aj pri mousepad. Nikdy som to neriešila, nikdy nerobila problémy. Ak sa dá program spustiť, ide podľa mňa neškodnú hlášku.

5
To je práve dôvod, prečo je lepšie vybrať iba to, čo potrebuješ. Nech nemusím potom hľadať, kde je chyba. A robiť to hlavne postupne, aby bolo jasné, čo bolo kedy pridané. Lepšie sa tak odhaľuje, kde je chyba a čo ju spôsobilo.

Citace
ERROR: Duplicate keybinding in config file
Toto je chybová hláška, ktorá hovorí, že je v konfiguračnom súbore viackrát tá istá klávesová skratka. Vo výpise sa vždy spomenie aj ktorá. Stačí zmeniť a lebo vymazať a znovu rekonfigurovať pomocou klávesovej skratky.


6
Nemáš za čo. :)
Ja by som si z konfigurákov vybrala iba to potrebné. Poriadne sa pozrela na články i oficiálnu dokumentáciu.
Inak, ja mám v i3 nastavené dve $mod klávesy:
Kód: [Vybrat]
set $mod Mod4 --- je Win klávesa
set $mod1 Mod1 --- je Alt klávesa

Ak budeš používať nejakého správcu prihlásenia, tak všetko potrebné je vhodné nadefinovať v základnom konfiguračnom súbore. Ja používam automatické prihlásenie do virtuálnej konzoly, takže niečo mám v .xinitrc.
A tým niečo myslím predovšetkým polkit na kontrolu oprávnení. Ja používam lxpolkit.
Bude to vyzerať takto (medzi automaticky spúšťaným programami):
Kód: [Vybrat]
exec --no-startup-id /usr/bin/lxpolkit
Pri ntb odporúčam pre začiatok doinštalovať xfce4-power-manager. Je to najjednoduchšia možnosť ako efektívne spravovať napájanie. Tiež je ho potrebné spúšťať automaticky pri štarte:
Kód: [Vybrat]
exec --no-startup-id xfce4-power-manager
Na ntb je dobré mať k dispozícii systémovú ikonu pre úpravu internetového pripojenia. Tiež je ju potrebné spúšťať pri štarte. Treba ho dodatočne doištalovať ako network-manager-applet.
Kód: [Vybrat]
exec --no-startup-id nm-applet
A ja osobne na oboch utb používam aj i3lock na uzamykanie. Konkrétne i3lock-color a i3lock-fancy-git. Oba balíčky sa nachádzajú v AUR. Pre automatické uzamknutie po určitej dobe, je ho potrebné spustiť pri štarte:
Kód: [Vybrat]
exec --no-startup-id xautolock -locker i3lock-my
Mám vytvorený vlastný akože skript, pretože s dodatočnými nastaveniami to nechcelo korektne fungovať. Je v /usr/bin/i3lock-my. Je potrebné povoliť mu spúšťanie ako programu:
Kód: [Vybrat]
#!/bin/sh
#
i3lock-fancy -g -f "/usr/share/fonts/OTF/Hurmit Medium Nerd Font Complete.otf" -t "In the long run we are all dead."
-g je greyscale (čierno-biely obraz)
-f zvolí písmo pre text
-t je vybraný text

Pre okamžité uzamknutie mám vytvorenú klávesovú skratku:
Kód: [Vybrat]
bindsym $mod1+l exec i3lock-my
Pre zobrazenie špecifickej plochy používam tento parameter (automatické spustenie programov):
Kód: [Vybrat]
exec --no-startup-id i3-msg 'workspace $WS1'

7
Citace: lombardo1981
Prosím, založ novú tému, nech sa to nemieša. Ďakujem veľmi pekne.

V podstate som ti už odpovedala. WP vždy zmrší formátovanie. A navyše bola menená aj téma, takže sú veci, ktoré pôvodne boli dobré, ale sú teraz ***. Preto som ti dala na ukážku aj v odpovedi, ako to má vyzerať.
Článok i3wm XI. – Vypnutie a reštart som opravila. Už je to v poriadku.


Citace
Error:status_command not found or is missing a library dependency (error 127)
To znamená, že chýba i3status a takisto to znamená, že si mal v základnom konfiguračnom súbore pre i3 túto pasáž:
Kód: [Vybrat]
bar {
        status_command i3status
}

namiesto tejto:
Kód: [Vybrat]
bar {
        status_command i3blocks -c ~/.config/i3/i3blocks.conf
}

Kde ~/.config/i3/i3blocks.conf je cesta ku konfiguračnému súboru pre i3blocks.Prednastavená konfigurácia pre i3blocks sa nachádza v /etc/i3blocks.conf. Dá sa použiť aj tá. Potom bude potrebná pasáž pre úpravu baru takáto:
Kód: [Vybrat]
bar {
        status_command i3blocks -c /etc/i3blocks.conf
}

Pre ľahšiu manipuláciu si ten prednastavený skopíruj na potrebné miesto.


Citace
Error: status_command process exited unexpectedly (exit 1)
Skús manuálne skontrolovať /etc/locale.gen.
Postup som popísala v článku Zmena alebo pridanie jazyka systému.

8
Děkuji za snahu mně pomoci, avšak odpověď je nad moje možnosti. Jak je uvedeno, jsem začátečník. K ukázkově dokonalé konfiguraci možná někdy dospěji. Já bych prosil o pomoc pouze a pouze v následujícím:
Proč, když jsem postupoval přesně podle návodu na stránce "i3wm XI. – Vypnutie a reštart" podle části "Prvý spôsob bez použitia skriptu:" a vložil do konfiguračního souboru sudo leafpad ~/.config/i3/config přesně uvedenou pasáž, restartoval, že mě to způsobilo zhroucení systému, které nešlo napravit ani po odstranění předtím vloženého. Co jsem udělal špatně, nebo měl udělat jinak Jiná pomoc je pro mě jako začátečníka zatím zbytečná. Děkuji předem.

Jsem z i3wm na Archu zatím dosti rozhozený. Přesto, že jsem při instalaci Archu postupoval přesně podle návodu i z těchto stránkek, stále jsem místo panelu dostával hlášení
"Error: status_command process exited unexpectedly (exit 1)" Na Googlu je tato otázka mnohokrát probíraná, nikde však odpověď. Přitom chyba je v lokalizaci provedené přesně podle návodu v části č. V.
Nyní při instalaci podle tvého návodu zase stále chyba "Error status command not found or is missing a library dependency (exit 127)." K odstranění stačilo nainstalovat neuvedený i3status - pro odborníka úsměvné, ale snažící se začátečník bývá v koncích. Ještě jednou předem děkuji za odpověď.

9
Prosím, založ novú tému, nech sa to nemieša. Ďakujem veľmi pekne. Trochu to tam aj rozpíš. Vo WP je rozhádzané formátovanie, možno robí problémy to. Zatiaľ pridávam odkazy na moju súčasnú konfiguráciu pre rýchle vyskúšanie:

Závislosti: i3gaps, i3blocks, dmenu, feh
Ich inštalácia:
Kód: [Vybrat]
sudo pacman -S i3-gaps i3blocks feh dmenuJa ale používam dmenux-git, ktorý sa nachádza v AUR.

Pozícia panelu: hore (position top)
Pre pozíciu dole (position bottom).

config
i3blocks
ukážka

Časť pre vypnutie atď vyzerá takto:
Kód: [Vybrat]
set $powermenu (E)xit, (R)eboot, (P)oweroff
bindsym $mod+Delete mode "$powermenu"

mode "$powermenu" {
    bindsym e exec --no-startup-id i3-msg exit, mode "default"
    #bindsym l exec --no-startup-id i3lock-fancy -g -f "Hack-Regular" -t "In the long run we are all dead.", mode "default"
    bindsym r exec --no-startup-id systemctl reboot, mode "default"
    bindsym p exec --no-startup-id systemctl poweroff, mode "default"

    # back to normal: Enter or Escape
    bindsym Return mode "default"
    bindsym Escape mode "default"
}

10
Dobrý den,
ozývám se skoro po 2 měsících. Naposledy jsem psal, že oznámím výsledek svých pokusů. Arch jsem nainstaloval i nakonfiguroval s WM Openbox, a skutečně pomocí nástroje Oblogout funguje uspávání i hybernace atd, takže bych mohl být spokojený. Tím je problém vyřešený. Prosím však o pomoc s dalším.

Objevil jsem i3 wm, ve Virtualboxu nainstaloval a zkouším, a to je jiný problém. Zdánlivě snadný, ale potíž mně dělá konfigurace. Hlavně opět pokus s úpravami pro uspání, hybernaci, vypínání podle články paní Lombardo:

https://arch-linux.cz/i3wm-xi-vypnutie-a-restart/ 
           
Potřeboval bych vysvětlit styl těchto článků psaných na vysoké úrovni. Když jsem postupoval podle návodu a vložil do konfiguračního souboru doporučenou pasáž od "set $powermenu......až po ....}" do té doby funkční Arch i3wm se nenapravitelně rozbil, nejde ani vložit příkaz do terminálu ani nic jiného. Nepomohlo ani odstranění vloženého textu Ještě že umím virtualní stroj klonovat. Neměli tam být některé části zakomentované? A proč je část černě a část červeně? Velmi rád bych podle těchto náročných návodů postupoval, proto prosím o vysvětlení. Restart vždy provádím.

Rovněž když jsem podle článku

https://arch-linux.cz/i3wm-iii-zakladna-konfiguracia/

zkoušel konfiguraci - změnit bar -  upravit i3 status nebo zaměnit za bar podle i3block, ztratil jsem spodní panel a místo něho dostal chybu, kterou jsem se náhodně naučil odstranit, když na mnoha stránkách Googlu jsem nenašel řešení. Naštěstí tady pomohlo vymazání vloženého.
Děkuji za každou pomoc.
 

11
Instalace, poinstalační a bootovací problémy / Re:Suspend and hybernate
« kdy: 07. Duben 2018, 09:43:56 dopoledne  »
Citace: lombardo1981
Prosím, založ novú tému, nech sa to nemieša. Ďakujem veľmi pekne.

V podstate som ti už odpovedala. WP vždy zmrší formátovanie. A navyše bola menená aj téma, takže sú veci, ktoré pôvodne boli dobré, ale sú teraz ***. Preto som ti dala na ukážku aj v odpovedi, ako to má vyzerať.
Článok i3wm XI. – Vypnutie a reštart som opravila. Už je to v poriadku.


Citace
Error:status_command not found or is missing a library dependency (error 127)
To znamená, že chýba i3status a takisto to znamená, že si mal v základnom konfiguračnom súbore pre i3 túto pasáž:
Kód: [Vybrat]
bar {
        status_command i3status
}

namiesto tejto:
Kód: [Vybrat]
bar {
        status_command i3blocks -c ~/.config/i3/i3blocks.conf
}

Kde ~/.config/i3/i3blocks.conf je cesta ku konfiguračnému súboru pre i3blocks.Prednastavená konfigurácia pre i3blocks sa nachádza v /etc/i3blocks.conf. Dá sa použiť aj tá. Potom bude potrebná pasáž pre úpravu baru takáto:
Kód: [Vybrat]
bar {
        status_command i3blocks -c /etc/i3blocks.conf
}

Pre ľahšiu manipuláciu si ten prednastavený skopíruj na potrebné miesto.


Citace
Error: status_command process exited unexpectedly (exit 1)
Skús manuálne skontrolovať /etc/locale.gen.
Postup som popísala v článku Zmena alebo pridanie jazyka systému.
12
Instalace, poinstalační a bootovací problémy / Re:Suspend and hybernate
« kdy: 06. Duben 2018, 03:31:58 odpoledne  »
Prosím, založ novú tému, nech sa to nemieša. Ďakujem veľmi pekne. Trochu to tam aj rozpíš. Vo WP je rozhádzané formátovanie, možno robí problémy to. Zatiaľ pridávam odkazy na moju súčasnú konfiguráciu pre rýchle vyskúšanie:

Závislosti: i3gaps, i3blocks, dmenu, feh
Ich inštalácia:
Kód: [Vybrat]
sudo pacman -S i3-gaps i3blocks feh dmenuJa ale používam dmenux-git, ktorý sa nachádza v AUR.

Pozícia panelu: hore (position top)
Pre pozíciu dole (position bottom).

config
i3blocks
ukážka

Časť pre vypnutie atď vyzerá takto:
Kód: [Vybrat]
set $powermenu (E)xit, (R)eboot, (P)oweroff
bindsym $mod+Delete mode "$powermenu"

mode "$powermenu" {
    bindsym e exec --no-startup-id i3-msg exit, mode "default"
    #bindsym l exec --no-startup-id i3lock-fancy -g -f "Hack-Regular" -t "In the long run we are all dead.", mode "default"
    bindsym r exec --no-startup-id systemctl reboot, mode "default"
    bindsym p exec --no-startup-id systemctl poweroff, mode "default"

    # back to normal: Enter or Escape
    bindsym Return mode "default"
    bindsym Escape mode "default"
}

13
Desktopová prostředí a správci oken / Re:GLX backend a problem s trhanim
« kdy: 01. Říjen 2017, 07:46:34 odpoledne  »
Nemáš za čo. Aj za rady, aj za konfigurák. :)

Tiež mi chvíľu trvalo, kým som si compton optimalizovala. Len, keď som písala odpoveď, tak som sa na neho ešte raz pozrela, a zmenila som jeden parameter:
Kód: [Vybrat]
glx-swap-method = "undefined"
Toto by som odporučila zmeniť. Plus pridať:
Kód: [Vybrat]
xrender-sync = true

14
Desktopová prostředí a správci oken / Re:GLX backend a problem s trhanim
« kdy: 30. Září 2017, 08:31:29 odpoledne  »
Ahoj.
V prvom rade mi pokojne tykaj. Nebudem sa cítiť taká stará.  ;D
Ale srandičky bokom... Najskôr, tu je odkaz na manuál pre optimalizáciu výkonu. Manulálová stránka:
Kód: [Vybrat]
man compton
Tento parameter je optimalizácia predovšetkým pre nvidia. Upravuje zlú synchronizáciu medzi X Render a GLX. Skús ho zakomentovať:
Kód: [Vybrat]
xrender-sync-fence = true
Ďalej, čo by mohol spôsobovať problémy je tento parameter:
Kód: [Vybrat]
glx-swap-method = "exchange"
Skús ho zmeniť na undefined, čo je predvolená hodnota alebo na buffer-age (autodetekciu):
Kód: [Vybrat]
glx-swap-method = "undefined"
glx-swap-method = "buffer-age"


Ďalšie možnosti sú:
Kód: [Vybrat]
undefined/exchange/copy/3/4/5/6/buffer-age

undefined is the slowest and the safest, and the default value.copy is fastest, but may fail on some drivers,
2-6 are gradually slower but safer (6 is still faster than 0). Usually, double buffer means 2, triple buffer means 3.
buffer-age means auto-detect using GLX_EXT_buffer_age

Ďalší parameter, ktorý môže spôsobovať problémy je:
Kód: [Vybrat]
glx-no-rebind-pixmap = true
Dostupné backendy:
Kód: [Vybrat]
xrender
glx
xr_glx_hybrid

glx-copy-from-front sa pokiaľ možno vyhýbaj, značne znižuje výkon. glx-use-copysubbuffermesa môže byť použitá namiesto glx-swap-method. Nikdy nie spolu. Môže narušiť vsync. xrender-sync môže vylepšiť synchronizáciu medzi X Render a GLX. A jeho použitie sa odporúča. Ide o parameter, ktorý nahradí xrender-sync-fence.

Snáď niečo z toho pomôže.

15
Instalace, poinstalační a bootovací problémy / Re:90s pauza pri vypínaní notebooku
« kdy: 21. Červenec 2017, 08:21:42 odpoledne  »
Prepáč, nemám čas sa ti moc venovať, ale narýchlo poradím.

Príčinou môže byť veľa vecí... chromium, chrome, iron, skype, conky, viber, cups, zašifrovaný oddiel, dbus,...
Treba zistiť, čo to spôsobuje. Dva príkazy, ktoré môžu pomôcť:

Kód: [Vybrat]
systemd-cgls
journalctl -b -1

Ak je na príčine chromium a spol, pozri sa, či máš povolené ponechanie spustených programov na pozadí.

arch fórum, arch fórum, arch fórum, systemd github

Stran: [1] 2 3 ... 5